Skip to main content

Kousrenovatie

  1. Eerst vernieuwen we de bodem van de bestaande riool. Graafwerken zijn hierbij niet nodig, zodat de hinder voor de omwonenden gering blijft.
  2. Nadien volgen enkele voorbereidende werken: 

    • We reinigen en inspecteren de riool.

    • Soms moeten we een verstopping verwijderen via een open bouwput. Doorgaand verkeer is dan meestal niet mogelijk. ​We plannen deze werken in overleg met de buurt, zodat de omgeving bereikbaar blijft.

  3. De eigenlijke vernieuwing van de riool gebeurt als volgt: we brengen een nieuwe buis aan in de bestaande riolering (‘kousrenovatie’). De nieuwe buis moet in één beweging, zonder onderbreking, worden aangebracht.

    Voor deze techniek zijn er geen graafwerken nodig, wat de hinder voor de omwonenden en het verkeer beperkt.