Skip to main content

Geplande werken Gent - DOM-061/12/047-Z

Begindatum werken
28-08-2017
Einddatum werken
28-09-2018
Effect op de waterlevering
geen impact
Locatie
 • Braemstraat (9050) oneven nummers van 1 tot 79
 • Braemstraat (9050) even nummers van 2 tot 66
 • Emiel Verhaerenlaan (9050) vanaf 34
 • Emiel Verhaerenlaan (9050) vanaf 43
 • Mathilde Pedestraat (9050)
 • Raf Verhaeststraat (9050) oneven nummers van 67 tot 87
 • Schooldreef (9050) oneven nummers van 1 tot 13
 • Schooldreef (9050) vanaf 2

In het najaar van 2017 starten de Stad Gent en FARYS met wegen-, en rioleringswerken in de Braemstraat (het deel tussen de Emiel Verhaerenlaan en de Brusselsesteenweg). Het andere deel van de Braemstraat (tussen de Emiel Verhaerenlaan en de Braemkasteelstraat) komt voorlopig niet aan bod.

 

Het ontwerp

De Braemstraat krijgt een rijweg in asfalt met wisselende parkeerstroken in kasseien en brede voetpaden. De rijweg blijft voldoende breed om busverkeer in twee richtingen door te laten.

Groen en parkeren

 • In de parkeerstroken zijn  bomen voorzien, die de straat een groener en aangenamer beeld zullen geven. Daar waar de Schooldreef aansluit op de Braemstraat komen ook een aantal mooie bomen. Hetzelfde geldt voor het kruispunt met de Emiel Verhaerenlaan: ook daar komt volwaardig groen. Op de brede comfortabele voetpaden zijn ook straatgeveltuintjes mogelijk.

 • In de Braemstraat is enkel ruimte voor éénzijdig parkeren. Ongeveer halverwege de Braemstraat wisselen de parkeerstroken van kant.

 

Veiligheid, fietsen en openbaar vervoer

 • Twee asverschuivingen dienen als snelheidsremmende maatregel.

   

 • Er zijn fietsenstallingen voorzien en aan de Brusselsesteenweg komt er een veilige aanzet tot het fietspadennetwerk vanuit de Braemstraat.

   

 • In de Braemstraat blijft er ruimte voor busverkeer in twee richtingen. De bushalte ter hoogte van de Emiel Verhaerenlaan verdwijnt, deze aan de Schooldreef blijft behouden.

   

Woonerf

Het driehoekig pleintje ter hoogte van de Braemstraat met de Emiel Verhaerenlaan blijft behouden, maar krijgt een andere inrichting. Het nieuwe ontwerp maakt het onmogelijk om rond het pleintje te rijden. De rijweg wordt doodlopend aan de woningen met huisnummers 85 en 87. Deze tak van de rijweg krijgt het karakter van een woonerf. De mooie boom op het pleintje blijft en het pleintje krijgt nog bijkomende groene elementen.

Met gescheiden rioleringsstelsel

De rioleringswerken zijn ingrijpend. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel waarbij afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.

Meer informatie

Via deze pagina houden we je op de hoogte. Heb je toch nog vragen? Bel ons dan op het nummer 078 35 35 88.