Skip to main content

Geplande werken Gent - 80745788

Begindatum werken
14-11-2019
Einddatum werken
14-11-2019
Effect op de waterlevering
wateronderbreking
Begindatum
14-11-2019
Einddatum
14-11-2019
tussen 8u00 en 16u00 tussen 08u00 en 16u00
Locatie
  • Kikvorsstraat (9000) even nummers van 2 tot 98
  • Zwijnaardsesteenweg (9000) even nummers van 590 tot 590

Wat is er aan de hand?

We voeren onderhoudswerken uit aan het leidingennet. Op die manier kunnen we er ook in de toekomst voor zorgen dat er elke dag drinkwater van uitstekende kwaliteit uit de kraan komt.

Tijdens de werken

Wanneer we aan het werk zijn, is het mogelijk dat er tijdelijk geen water uit de kraan komt. We informeren je hierover via deze webpagina en per sms, e-mail of verwittigingskaartje. In sommige gevallen moeten we bij je thuis aan de drinkwateraftakking werken. Dan maken we een afspraak.

(Geluids)overlast is mogelijk, door de graafmachines of het werkverkeer in de straat. Misschien is je oprit tijdelijk niet toegankelijk of moet je ergens anders parkeren, omdat de straat is opengebroken.

Verder kan het zijn dat je je vuilnisbak op een andere plaats moet aanbieden, omdat de vuilniswagen de straat niet kan inrijden.

Voor het spoelen van de leidingen en het nemen van stalen gebruiken we standpijpen. Hierbij gaat er water verloren, maar dit is noodzakelijk om de drinkbaarheid van het leidingwater te garanderen.

Meer informatie

Via deze pagina houden we je op de hoogte. Heb je toch nog vragen? Bel ons dan op het nummer 078 35 35 88.

--------------------------------------------------------------------------------

Que se passe-t-il ?

Nous effectuons des travaux d’entretien sur le réseau de conduites. De cette manière, nous pourrons également veiller à ce que de l’eau potable d’excellente qualité sorte du robinet chaque jour.

Pendant les travaux

Pendant les travaux, il est possible qu’il y ait des coupures temporaires de l’alimentation en eau courante. Nous vous en informerons sur cette page web et par SMS, par e-mail ou par carte d’avertissement. Parfois, nous devons travailler sur le branchement d’eau potable à votre domicile. Dans ce cas, nous prenons un rendez-vous.

Suite aux travaux d’excavation et la circulation de chantier, des nuisances (sonores) sont possibles. Votre allée est peut-être temporairement inaccessible ou vous devez vous garer ailleurs parce que la rue a été ouverte.

Vous devrez peut-être aussi placer votre poubelle à un endroit différent si le camion à ordures ne peut pas entrer dans votre rue.

Nous utilisons des cols de cygne pour nettoyer les conduites et prélever des échantillons. Cela entraîne une perte d’eau, mais c’est nécessaire pour garantir la potabilité de l’eau courante.

En savoir plus ?

Nous vous tenons au courant via cette page web. En cas de questions supplémentaires, appelez-nous au numéro 078 35 35 88.